Definitie Het Nieuwe Werken

Een definitie van het nieuwe werken is moeilijk te geven. Veel mensen worstelen met dit begrip, omdat er vanuit meerdere standpunten kan worden geredeneerd.

De eerste manier van redeneren gaat uit van de mogelijkheden die nieuwe technologie voor de mens (werknemer) te bieden heeft. Een definitie van het nieuwe werken zou dan als volgt kunnen luiden:

HNW is het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Ondersteund door moderne (mobiele) technologie.

Bij deze definitie staat de mens centraal.
Wanneer we redeneren vanuit het werk, dan wel de werkgever, krijgen we een andere definitie. Het Nieuwe Werken is dan:

HNW is resultaatgericht werken, waar je maar wilt, wanneer je dat wilt.

Wanneer Het Nieuwe Werken goed wordt gehanteerd, zijn beide definities van toepassing. Hierbij ontstaan diverse voordelen, zowel voor werknemers als werkgevers.

Worden de kantjes er niet vanaf gelopen?

Veel mensen vrezen dat werknemers bij Het Nieuwe Werken de kantjes er vanaf gaan lopen. Deze vrees blijkt nu al ongegrond.

Als mensen dat doen, dan deden ze dat ook al in een kantooromgeving bij de baas. Het blijkt dat de meeste werknemers die thuis werken willen laten zien dat ze het vertrouwen waard zijn en dus werken ze extra hard, maken meer uren, kijken minder vaak op de klok en trekken niet stipt om vijf uur de stekker uit hun computer.

Wat zijn dan de valkuilen?

Een grote valkuil is bijvoorbeeld dat een werknemer niet goed de balans kan houden tussen werk en privé. Workaholics zullen veel te veel gaan werken, waar een leidinggevende geen zicht op heeft.

Een ander gevaar is dat er niet goed is gezorgd voor ontmoetingsmomenten met collega’s. Als dat te weinig gebeurt dan kan een werknemer onthecht en minder betrokken raken.

Ongeacht de definitie, het nieuwe werken gaat vooral om vertrouwen geven. Als een baas of een leidinggevende geen goede afspraken kan maken over resultaten en de werknemer wil controleren, en wil weten wat hij of zij uitspookt, dan gaat het mis.

De werkrelatie kan verzakelijken omdat er vooral aandacht is op het resultaat, de taak, en minder op de menselijke kant.

De voordelen voor werknemers zijn:

 • Je hebt meer vrije tijd
 • Je staat minder lang in de file
 • Je hebt meer ruimte voor zorgtaken
 • Je combineert je werk-prive soepeler
 • Je hebt grotere autonomie
 • Je productiviteit gaat omhoog, dus meer voldoening in het werk
 • Je kunt je werktijden aanpassen aan je eigen bioritme
 • Het is makkelijker werken met “externen”
 • Werken bij de bron mogelijk

En de voordelen voor werkgevers:

 • Besparing op werkplekken
 • Flexibeler en efficiënter inzetten van medewerkers
 • Een groeiende productiviteit
 • Het innovatievermogen van de organisatie neemt toe
 • De dienstverlening verbetert waardoor klantloyaliteit stijgt
 • Aantrekkelijker voor nieuw personeel en voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat is belangrijk bij het invoeren van Het Nieuwe Werken?

Bij HNW staat de mens centraal en niet de organisatie. Vaak vereist dat een gedrags- en cultuurverandering. Er moeten nieuwe spelregels opgesteld worden over hoe men in de nieuwe situatie met elkaar omgaat.

Begeleiding van medewerkers bij de invoering van HNW is zinvol. Het gaat dan om hulp bij

 • het verbeteren van persoonlijke effectiviteit
 • leren omgaan met ict-hulpmiddelen
 • leren het werk slim uit te voeren en de juiste keuzes te maken
 • leren om doelgericht te werken (en niet werken omdat je nu eenmaal een dag op kantoor moet doorbrengen)

Ik begeleid werknemers en leidinggevenden in alle vier hierboven genoemde ontwikkelpunten.

Leren om jezelf te managen

Als medewerker krijg je bij HNW meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid. Werken op een plek en op een tijd dat jou het beste uitkomt vereist dat je jezelf kunt managen.

Belangrijke competenties zijn zelfstandig werken, problemen kunnen oplossen, plannen, samenwerken, kennis delen en communiceren.

Time management is belangrijk, omdat het in die vrijheid erop aankomt dat je gedaan krijgt wat je hebt afgesproken.

Verder is het handig als je (van tevoren) kunt aangeven wanneer je bereikbaar bent en wanneer niet. Proactief werken wordt belangrijk, nu je niet meer snel even bij een collega kunt binnenlopen of de koppen bij elkaar kunt steken voor kort overleg.

En natuurlijk moet je je (digitale-) werkplek op orde hebben, zodat je snel alles bij de hand hebt.

Wij bieden diverse cursussen die werkgevers en werknemers leren omgaan met Het Nieuwe Werken. We hanteren hierbij diverse modules en tools, die toegespitst worden op iedere specifieke situatie.


Ga van Definitie Het Nieuwe Werken naar Definitie Time Management
Ga van Definitie Het Nieuwe Werken naar Time management op maat HOME


Dit zeggen anderen over mij


De doelen zijn gehaald en nu, een half jaar later, kan ik volmondig zeggen dat de resultaten blijvend zijn.

Iedereen die worstelt met het op tijd af krijgen van het werk kan ik deze praktische training van Mulder Performance Consultants zeker aanbevelen.

Annemarie Klok, GGZ In de Bres


Als je Selma van Mulder Performance Consultants inhuurt leer je effectief, snel, doeltreffend en ook plezierig je eigen werk efficiënter te organiseren.

Pia de Wijer, directeur Hofstad Search


Als Selma in je organisatie is geweest, merk je pas hoe het anders en beter kan. Een echte aanrader!

Marcella van der Meer, www.meerisd.nl